Xnap (HK) Limited

Company name:

Xnap (HK) Limited

公司名稱: 雷揚(香港)有限公司
Tel 電話: 2175 3777
Fax 傳真:  
Address: 7/F, The Wave, 4 Hing Yip Street, Kwun Tong
Url 網站: xnap.ai
Email 電郵: carlchan@iwt.com.hk
分享到 推荐到豆瓣
 會長辭辭  
 組織架構  
 最新消息  
 本會新聞  
 本會活動  
 協辦/支持活動  
 業界活動/信息  
 相片區  
 影片區  
 會員新聞動態  
 會員名單(受權公佈)  
 成為會員  
 資訊科技界協會  
 資訊及通訊科技發展